CONTACTEER ONS:

Tineke's Grime © 2014      Privacy Policy

Kalkenstraat 218, 9255 BUGGENHOUT

Telefoon: 0472 42 90 36

e-mail: info@tinekesgrime.com

PRIVACY POLICY

 

Voorschriften met betrekking tot het verzamelen van persoonsgegevens

De persoonsgegevens in verband met de bezoeker of de deelnemer aan de wedstrijd worden verwerkt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

 

Concreet betekent dit ondermeer dat:

 

uw persoonsgegevens enkel mogen verzameld en verwerkt worden voor het doel dat bij het verzamelen ervan wordt aangeduid.

u over het recht beschikt om uw persoonsgegevens te raadplegen om hun juistheid te controleren en eventuele fouten te laten verbeteren. Hiervoor kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, van wie de gegevens hieronder vermeld zijn.

Tineke's Grime er zich toe verbiten de nodige maatregelen te nemen voor de bescherming van uw persoonsgegevens zodat derden geen misbruik kunnen maken van de persoonsgegevens die u ons hebt meegedeeld.

 

Doel van het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

 

Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens heeft als doel de inschrijving te garanderen voor de exclusieve voordelen  (wedstrijd, kortingsbon, …) van elke geïnteresseerde persoon, voor zover deze voldoet aan de voorwaarden vermeld in het wedstrijdreglement.

 

Door zijn persoonsgegevens mee te delen, geeft de bezoeker of deelnemer van de wedstrijd uitdrukkelijk toestemming aan Tineke's Grime om deze informatie te verwerken voor bovenvermeld doel. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in de bestanden van Tineke's Grime die ze ook mogen gebruiken om hun publicaties en aangeboden diensten te beheren, om de kwaliteit ervan te verbeteren, om het publiek op de hoogte te brengen van nieuwe diensten en producten en – zeer sporadisch – voor hun partners.

 

Gebruik voor statistische doeleinden voor informatie met betrekking tot het surfen

 

Als u op de website komt, zullen de geraadpleegde servers automatisch de volgende gegevens verzamelen:

 

het IP-adres dat u werd toegekend tijdens uw verbinding;

de datum en het uur waarop u de website hebt geraadpleegd;

de geraadpleegde pagina’s;

de soort gebruikte browser;

het platform en/of het besturingssysteem dat op uw computer geïnstalleerd is;

de zoekmotor en de gebruikte sleutelwoorden om de website terug te vinden.

Deze informatie wordt enkel bewaard om het aantal bezoekers op de verschillende rubrieken van de website te meten en om er verbeteringen aan te brengen.

 

Gebruik van cookies

 

Om het surfen op de website te vergemakkelijken en het technisch beheer te optimaliseren, kan Tineke's Grime  af en toe “cookies” gebruiken.

 

Een "cookie" is een klein stukje informatie dat door een website op de Internetbrowser van uw computer bewaard wordt. Deze “cookie” kan tijdens een volgend bezoek op dezelfde website opgehaald worden. De "cookie" kan enkel gelezen worden door de website die het gecreëerd heeft. De website gebruikt “cookies” voor administratieve doeleinden om bijvoorbeeld uw voorkeur voor een bepaalde soort informatie te registreren waardoor u niet nog eens dezelfde gegevens moet inbrengen bij elk bezoek aan onze website.

 

De meeste "cookies" zijn enkel werkzaam gedurende de tijd van een sessie of een bezoek. Geen enkel “cookie” bevat informatie waardoor u telefonisch, per post of via e-mail zou kunnen worden gecontacteerd. U kunt uw browser ook zo instellen dat hij u verwittigd bij elke creatie van een "cookie" of om hun registratie te verhinderen.

 

Verantwoordelijke voor de verwerking 

 

Elk verzoek of elke vraag met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op de website kunt u ons per brief meedelen op het adres van

Tineke's Grime - Kalkenstraat 218 - 9255 BUGGENHOUT